[02-04-57]
30 ปี สมาคมชาวฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ
[07-09-55]
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิทองประทานฯ ประจำปี 2555

อ่านต่อ
[14-02-55]
ทุนการศึกษามูลนิธิทองประทาน โดย พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี และคณะผู้ก่อตั้ง เพื่อการศึกษาชาวฉะเชิงเทรา ประจำปี 2555

อ่านต่อ
[16-01-55]
ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศ ส่วนรัศมีโอม
สมาคมชาวฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศ (รัศมีโอม) ณ อุทยานพระพิฆเนศ เลขที่ ๖๒ หมู่ ๔ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๕๙ - ๑๒.๐๐ น.
อ่านต่อ
[09-07-54]
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิทองประทานฯ ประจำปี2554

อ่านต่อ
[25-06-54]
ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อชิ้นส่วน องค์พระพิฆเนศ ส่วนเศียร
ณ อุทยานพระพิฆเนศ เลขที่ ๖๒ หมู่ ๔ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา  ๐๙.๕๙ น. - เวลา ๑๒.๐๐ น.
อ่านต่อ
[01-06-54]
ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อชิ้นส่วน องค์พระพิฆเนศ ส่วนเศียร
ณ อุทยานพระพิฆเนศ เลขที่ ๖๒ หมู่ ๔ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา  ๐๙.๕๙ น. - เวลา ๑๒.๐๐ น.
อ่านต่อ
[21-05-54]
ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อชิ้นส่วน องค์พระพิฆเนศ ส่วนเศียร
ณ อุทยานพระพิฆเนศ เลขที่ ๖๒ หมู่ ๔ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา  ๐๙.๕๙ น. - เวลา ๑๒.๐๐ น.
อ่านต่อ
[29-04-52]
อภิสราไข่เค็ม
โดย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางสวน

อ่านต่อ
[29-04-52]
ผ้าใยกัญชง
โดย กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านไม้สระแดง

อ่านต่อ
[29-04-52]
น้ำบ๊วยธรรมชาติ
โดย กลุ่มสตรีแม่บ้านบางกรูดสามัคคี

อ่านต่อ
[02-04-52]
ไข่เค็มกลิ่นใบเตย "บ้านโพธิ์"
โดย กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนภูดาษ

อ่านต่อ